12-13.2 -11

Ja va på en äng (igen) o så fanns där ett hus vart de bodde nån sorts älvor. Ja gikk dit men ja sku int ha fått vara där. Så då en tarkastaja tant kom in, gömd ja mej bakom en dörr. Den ledde till en manesh där min egen häst sprang ikring ( ja har ingen häst??) Den såg så lyclig ut men så......POFF börja den brinna. Ja hörd hu den tjöt, o ja blev helt skräckslagen. Den sprang rakt in i en halm hög o sluta sen brinna. Ja sku spring fram ti den o omfamna, men den börja bita mej. Älvorna drog mej bor fast ja skrapa naglarna i golvet så de gnissla o skrek o härja......så lugna hästen ner sej o ja to dens huve i famnen....ja grät o grät, o mina tårar heala hästens wounds....så var velan allt bra tror ja..... men fyfan hu ja ble rädd endå ! o den så hemsk ut....ja glömmer nog alldri den brenda hästen EVER!

11-12.2 -11

Edi sprang på en äng/skogs berg någo...o kom springande mot mej, som satt undä ett träd. Han hoppa upp i min famn o blev hoppsy. Ja höll henne i famnen en stund o steg opp. Ja va på Petas gård o släppt hon ner förå hoppa fritt....men hon ville gräva ner sitt huvu i marken för att kvävas, ja to opp hon men då börja hon eta giftiga kryp. Ja tog hon åt sidan igen men hon hade beslutat att dö, så hon förvandla sej till larv o grävd ner sej i ett giftigt myrbo. Ja grävde i panik efter henne, ja sökte o sökte men.....fikk tag i henne för sent .__. hon var nästan helt uppäten av myror / termiter o ja bara stirra på hon...
Ja stirra en stund o sen.....SKREK ja så hårt att ja vakna av d .__. I miss u so much I start crying everytime I think of u <3
Dej me yuki<3


En Natt...

Nu vet ja int WHY ja int ha skrivi in de hä  men de ja minns av drömmen är:

Ja va på en avdelning o hälsa på. Nån min kaveri endå bodde där med hela sin familj o vi sku eta. Hon hadd typ 6-8 syskon. Hon va mörk, sådä italiensk eller kankse alban?? vet int. de va nån konstit me hu vi laga matemn o hu dom åt....typ som man sku ha satt en hel gris på borde o alla drog åt sej bitar av den o bara rev o slet i kötte....de rann blod över allt o jaa....int va de en gris men  nått....en människa?? ja börja må illa av lukten o sku gå ut i trappan ...men dom kom efter (några av syskonen o min kompis) så tog dom i mina ben o armar, med sånadä tentacles keikkor, o drog mej till balkongen...de va snö på marken men de regna så att vattnet försvann på nå vis i snön. balknongen blev en äng o alla hade blivi mörka gestalter . En del höll i mej o tryckte mitt fejs in i snön. så sära dom på mina ben, slet i kläderna o.... kort sagt hadd ja alla hål täppt o.O ja storkna o så prack min mage på mitten, alla mina inlevor flög åt helvete o de sista ja så va en stor gobb me rödaktigt axel-längt hår som skratta....jaa-a en till sån häran -.-


9-10.2 -11

Fransi o alex had flytta ti spanien o ja va ti hälsa på. Deras hus va stort som....jaa ett hus :D o gården va prima. så hadd di vatten rutshikanor o en damm med svarta svanar (som ja oviously loved) ja duuna någo där ute o fransi berätta va allt va o sånt. Så sku ja gå in o sej moin ti Anne o ta kameran, ja ropa GODAG! men ingen  svara. så ja ropa igen o de kom en spanish maid som barely tala svenska, men  såpass att ja fatta va hon sa. Hon dilla någo om att ja sku fara nånstans??? IDK. Nå så sku vi eta o då ja hadd sutti ner så va ja i nån fäkking retaurang o måddet itta breve nån riitaard-.- ja sku sen på wc....där va ingen koppi ledi o ja hamna venta att en flicka kom ut, hennes dädi hadd sagt åt hon att pissa över allt i wc:n o.O så då ja gick int di hadd ja pis över mej o jaa -..- hyi satan! så va dit nån hår keikka om ja spraya o håre ble helt kladdit o börja smälta bort av huvu på mej o ja skrek o vakna 0.0 wtf?

5-6.2 -11 på svensk :D

Ja va hos Fröppe, ett stort hus, o så sku vi ti butiken. Ja blen i snön o ligga för ja va så i fyllan, fast nån kom o sök bort mej. Dit va myki kattor av nån anledning. I butiken (klädavd.) skoda ja klänningar o hoka att ja had int na undäbyxor på alls undä kjolen....så då ja venta på att yuxi sku hitta tillräcklit små skor, va de nån satan som tryckt sin hand rakt på mitt ass o me fingre i min vajayjay o.O  Vi fo ut o ti yukis en kaveri, fast hon va int himma, så vi härja i deras badrum tillsmamman kom in o vi smög ut bakvägen. Ja blev efter o tappabort yuki. Ja ströva ikring i snön o ropa o sökt...Hitta bara en porukka me gamla klasskaverin som så hu ja börja vingla o sen föll ti marken. Ja sa att änglarna kallar på mig ( ja såg hu dom fakktist gjorde de från himlen) o tyyppina bara mena att nånej kallar dom någo. Ja va no så vittu borts utan yuxi, o så kom hon gående där. hon hadd vari o hälsa på sin mommo -.- Så va ja plötsligt nån annanstans i ett hus, o gräla me en gobb om nå relationship problem o att om int ja slutar skära mej så lämnar min ??MAN?? mej xD va satan!!??

RSS 2.0